… aplikacja samodzielnie zarządza procesem rejestracji, oraz przyjmowania publikacji. Mogłam skupić się na pracy merytorycznej.

adiunkt odpowiedzialny za organizowanie konferencji naukowej