Polityka Prywatności dla aplikacji WGS Reporter

Polityka prywatności aplikacji WGS Reporter dostępnej w serwisie Google Play zwanej dalej Serwisem.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników, w związku z korzystaniem, przez nich, z usług oferowanych przez Serwis.

2. Administratorami danych osobowych zawartych w serwisie jest

Rewers sp. z o.o.
ul. Szafarnia 11/f8
80-755 Gdańsk
NIP: 5833217447

oraz

Dimundi sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1/1508
80-855 Gdańsk
NIP: 5833215709

zwanymi  dalej Administratorem.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika podczas podpisywania umowy na świadczenie usług Wirtualnej Gazetki Szkolnej, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza

7. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Poprzez kontakt z adresem biuro@odnrewers.pl Użytkownicy mają prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub przenieść swoje dane, w związku z czym Operator podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tych żądań.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – pytania prosimy kierować na adres biuro@odnrewers.pl  lub pod numerem telefonu +48533375913.