Przykład realizacji

Strona Wirtualnej Gazetki Szkolnej

Zaawansowana aplikacja webowa umożliwiająca zarządzanie ekranami zdalnymi systemu Wirtualnej Gazetki Szkolnej.
Zastosowane technologie oraz usługi: Django, Python, Amazon, WordPress, PHP