Przykład realizacji

Portal dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Zakres prac obejmował projekt graficzny strony jak i jej kodowanie.
Na życzenie klienta realizacja strony na CMS WordPress